Budowanie chłodni zgodnie z wymogami sanitarnymi i bezpieczeństwa żywności

Odpowiednie przechowywanie żywności jest niezbędnym elementem całego procesu, którego finalnym odbiorcą jest konsument. Dlatego każda chłodnia musi spełniać szereg wymogów, aby sprostać wymaganiom prawnym oraz technicznym.

Rodzaje chłodni

Chłodnie można rozróżnić ze względu na ich rodzaj. Będą to:

  • chłodnie składowe

  • chłodnie zakładowe

  • chłodnie dystrybucyjne

  • chłodnie sklepowe

Ponadto istotny jest zakres temperatur, bo to od niego w dużej mierze zależy możliwość składowania w danej chłodni określonych produktów. W tym podziale uwzględnia się komory chłodnicze z temperaturą dodatnią (do 10°C), a także mroźnicze sięgające nawet -30°C. Odrębną kategorią są natomiast chłodnie z atmosferą kontrolowaną.

Warunki techniczne

Parametry techniczne to podstawowe wymogi, jakie chłodnia musi spełniać, by prawidłowo realizować postawione przed nią zadanie. Budowa chłodni wymaga uwzględnienia określonych rozwiązań, takich jak wybór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, zapewniających dobrą izolację termiczną. Niezbędne jest także odpowiednie umiejscowienie komór chłodniczych, co wiąże się zarówno z optymalizacją funkcjonowania magazynu, jak i również aspektem sanitarnym. Chłodnie magazynowe produkowane przez firmę Kobex, wykonane z użyciem płyty warstwowej z poliuretanowym wypełnieniem zapewniają odpowiednią termoizolację.

Wymogi sanitarne

Równie niezbędne jest budowanie chłodni na podstawie systemu norm, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego oraz żywnościowego. Niezależnie od celu i charakteru danej chłodni ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakłada obowiązek wdrożenia i udokumentowania systemu HACCP. Ponadto niezbędna jest rejestracja chłodni w odpowiednim urzędzie: Inspektoracie Sanitarnym lub Inspektoracie Weterynaryjnym. Całość obowiązujących norm zawarta jest we wspomnianej ustawie, ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego, a także kilku rozporządzeniach unijnych oraz Codex Alimentarius – zbioru przyjętych międzynarodowo zasad dotyczących żywności, uchwalonych przez instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO oraz WHO).

Warto mieć na uwadze, że wdrożenie powyższych rozwiązań to nie tylko nieodzowny element sprawnie działającej chłodni oraz spełnienie obowiązujących przepisów prawnych. To również (a może przede wszystkim) możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów, którzy będą cenić wysokie standardy utrzymywane podczas magazynowania żywności w chłodniach. Dbałość o te kwestie można uznać zatem za element skutecznej strategii biznesu.

Redakcja on7.pl